RCIM E-Book

RCIM E-Libraly (ไทย)

RCIM Coursr Ootline

หนังสือเรียน

คู่มือเตรียมสอบ

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

งานวิจัย

𝟮𝟬 เว็บไซต์ค้นหางานวิจัยระดับนานาชาติ เราได้รวบรวม Journal ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาที่แตกต่างกันมาแนะนำ เช่นด้านการแพทย์ เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังทำงานวิจัยหรือ เขียนวิทยานิพนธ์ได้นำไปสืบค้นหางานวิจัยภาษาอังกฤษระดับนานาชาติเพื่อกลั่นกรองเป็นความรู้ และใช้อ้างอิงในผลงาน

งานวิจัยต่างประเทศ อื่นๆ

ผลงานวิจัยต่างประเทศ

ผลงานวิจัยนักศึกษา

Link สืบค้นข้อมูลเอกสารและตำราทางวิชาการไทยและต่างประเทศ

ติดตามข่าวสารได้ทุกโซเชียล

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พื้นที่ศาลายา

96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เบอร์โทรติดต่อ : 02-441-6067, 092-442-8000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  วิทยาเขตวังไกลกังวล

ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เบอร์โทรติดต่อ : 080-254-5256, 092-442-7000