ลงทุน ESG อนาคตสดใส เงินในกระเป๋าเพิ่ม สุขภาพดี โลกสวย!

ลงทุน ESG อนาคตสดใส เงินในกระเป๋าเพิ่ม สุขภาพดี โลกสวย!

ลงทุน ESG อนาคตสดใส เงินในกระเป๋าเพิ่ม สุขภาพดี โลกสวย!
ลงทุน ESG อนาคตสดใส เงินในกระเป๋าเพิ่ม สุขภาพดี โลกสวย!

อยากรวย อยากสุขภาพดี และอยากช่วยโลก ฟังดูเหมือนยาก แต่จริงๆแล้วทำได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณรู้จักกับ “การลงทุน ESG”

ESG ย่อมาจาก Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) Governance (ธรรมาภิบาล) เป็นแนวทางการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ทำไมต้องลงทุน ESG?

  • เงินในกระเป๋าเพิ่ม: บริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG มักมีผลประกอบการที่ดี มีความเสี่ยงต่ำ และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว
  • สุขภาพดี: บริษัท ESG มักมีนโยบายที่ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและชุมชน เช่น สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษ
  • โลกสวย: การลงทุน ESG ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีขึ้น

ตัวอย่างบริษัท ESG

  • บริษัทพลังงานหมุนเวียน
  • บริษัทผลิตอาหารอินทรีย์
  • บริษัทที่ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ
  • บริษัทที่มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

เริ่มต้นลงทุน ESG ง่ายๆ

  • ลงทุนในกองทุนรวม ESG
  • ซื้อหุ้นบริษัท ESG
  • ฝากเงินกับธนาคารที่สนับสนุน ESG

ลงทุน ESG ดีต่อตัวคุณ ดีต่อสังคม และดีต่อโลก

มาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยกัน!

#ESG #ลงทุน #อนาคต #เงิน #สุขภาพ #โลกสวย #วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #rcim