ศาลายา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (Rcim)

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เบอร์โทรติดต่อ : 02-441-6067, 092-442-8000

วิทยาเขตวังไกลกังวล

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (Rcim)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เบอร์โทรติดต่อ : 080-254-5256, 092-442-7000